ucbug软件站:安全、绿色、放心的专业下载站! 首页|最近更新|专题集合|标签云|站内导航
DN梦想 1128A穿墙复活版-免费1小时

DN梦想 1128A穿墙复活版-免费1小时

  • 软件大小:2.88 MB
  • 更新日期:2010-11-28 00:00:00
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:龙之谷
  • 软件授权:注册版
  • 评分等级:
  • 插件情况:无插件请放心使用
  • 软件官网:http://www.qiyetwo.com
  • 适用平台:Win2003,WinXP,Win2000,Win9X
本地下载文件大小:2.88 MB 高速下载高速下载器,提速50%
软件介绍 人气软件 相关文章 下载地址

按HOME键呼出NET/tag/jiEmian/ target=_blank class=infotextkey>界面

先选择NET/tag/zhiye/ target=_blank class=infotextkey>职业,再选择NET/tag/jiasu/ target=_blank class=infotextkey>加速!
NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能:NET/tag/Q/ target=_blank class=infotextkey>Q键和鼠标右键为NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能
快速NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击:鼠标左键快速NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击
NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级闪避:鼠标中建NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级闪避,远离NET/tag/guaiwu/ target=_blank class=infotextkey>怪物500码(用了NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级闪避后按下走路NET/tag/guding/ target=_blank class=infotextkey>固定坐标)
随心移:方向键上下左右随心移动,可卡在房子里面,NET/tag/guaiwu/ target=_blank class=infotextkey>怪物打不到你(移动后按下走路NET/tag/guding/ target=_blank class=infotextkey>固定坐标)
NPC移动:有NPC坐标直接NET/tag/chuan/ target=_blank class=infotextkey>传送至NPC,免去跑路的麻烦
定点NET/tag/chuan/ target=_blank class=infotextkey>传送:找到NET/tag/yige/ target=_blank class=infotextkey>一个BUG点NET/tag/huozhe/ target=_blank class=infotextkey>或者卡怪的点,定坐标后保存,下次直接NET/tag/chuan/ target=_blank class=infotextkey>传送到这个点
NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动NET/tag/hanhua/ target=_blank class=infotextkey>喊话:边跑路边NET/tag/hanhua/ target=_blank class=infotextkey>喊话,边打怪边NET/tag/hanhua/ target=_blank class=infotextkey>喊话,NET/tag/guaji/ target=_blank class=infotextkey>挂机NET/tag/hanhua/ target=_blank class=infotextkey>喊话,想喊什么喊什么
通用NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongneng/ target=_blank class=infotextkey>功能:穿墙 隐身 NET/tag/jiasu/ target=_blank class=infotextkey>加速 NET/tag/chaoji/ target=_blank class=infotextkey>超级跳跃 卡怪 NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动NET/tag/hanhua/ target=_blank class=infotextkey>喊话 一键拾取
战士NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能:[旋风打击] [脚踢]
法师NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能:[召唤人偶] [聚气弹]
NET/tag/mushi/ target=_blank class=infotextkey>牧师NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能:[雷电NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击] [盾击]
弓箭手NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能:[机关枪] [踢腿]

标签 DN梦想
人气软件