ucbug软件站:安全、绿色、放心的专业下载站! 首页|最近更新|专题集合|标签云|站内导航
冒险奥运无敌 101025会员版 FOR085版

冒险奥运无敌 101025会员版 FOR085版

  • 软件大小:2.51 MB
  • 更新日期:2010-10-25 00:00:00
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:冒险岛
  • 软件授权:注册版
  • 评分等级:
  • 插件情况:无插件请放心使用
  • 软件官网:http://www.qiyetwo.com
  • 适用平台:Win2003,WinXP,Win2000,Win9X
本地下载文件大小:2.51 MB 高速下载高速下载器,提速50%
软件介绍 人气软件 相关文章 下载地址

NET/tag/ruanjian/ target=_blank class=infotextkey>软件NET/tag/jieshao/ target=_blank class=infotextkey>介绍:NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongneng/ target=_blank class=infotextkey>功能:NET/tag/gengxin/ target=_blank class=infotextkey>更新无限召唤
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加召唤 一次打三个怪`按NET/tag/ji/ target=_blank class=infotextkey>技能一直召 (本NET/tag/banben/ target=_blank class=infotextkey>NET/tag/ban/ target=_blank class=infotextkey>版本召换NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以在NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏中开关)
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加禁止封号NET/tag/chuangkou/ target=_blank class=infotextkey>窗口NET/tag/tishi/ target=_blank class=infotextkey>NET/tag/ti/ target=_blank class=infotextkey>提示
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加物品过滤
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加8倍恢复HP/MP
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加物品掉脚下

两种NET/tag/zhuce/ target=_blank class=infotextkey>注册NET/tag/fangshi/ target=_blank class=infotextkey>方式::绑定NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏NET/tag/zhang/ target=_blank class=infotextkey>帐号或绑定机器
选择绑定NET/tag/zhang/ target=_blank class=infotextkey>帐号的NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以在任何电脑上NET/tag/shiyong/ target=_blank class=infotextkey>使用(充值时NET/tag/zhuyi/ target=_blank class=infotextkey>注意要填写NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏NET/tag/zhang/ target=_blank class=infotextkey>帐号)
选择绑定电脑的只能在本电脑NET/tag/shiyong/ target=_blank class=infotextkey>使用 但NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以多号NET/tag/shiyong/ target=_blank class=infotextkey>使用(充值时NET/tag/zhuyi/ target=_blank class=infotextkey>注意别改动机器码,绑定机器后电脑不能NET/tag/zhong/ target=_blank class=infotextkey>重装NET/tag/xitong/ target=_blank class=infotextkey>系统,不能更换硬件,否则后果自负)
充值卡NET/tag/shiyong/ target=_blank class=infotextkey>使用NET/tag/shijian/ target=_blank class=infotextkey>时间是包月=NET/tag/3/ target=_blank class=infotextkey>30天
首先NET/tag/yunxing/ target=_blank class=infotextkey>运行冒险飞飞NET/tag/wudi/ target=_blank class=infotextkey>无敌.exeNET/tag/jinxing/ target=_blank class=infotextkey>进行充值
充值好后 点启动再NET/tag/yunxing/ target=_blank class=infotextkey>运行NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏
NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏后再F9呼出挂  操作很NET/tag/jiandan/ target=_blank class=infotextkey>简单方便。
NET/tag/zhuce/ target=_blank class=infotextkey>注册好以后只要填NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏NET/tag/zhang/ target=_blank class=infotextkey>帐号或选机器NET/tag/yanzheng/ target=_blank class=infotextkey>验证点启动就NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以
NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以做NET/tag/xitong/ target=_blank class=infotextkey>系统 如按F9呼不出或别的原因 请NET/tag/guanbi/ target=_blank class=infotextkey>关闭防火墙 保险箱等NET/tag/ruanjian/ target=_blank class=infotextkey>软件
NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongneng/ target=_blank class=infotextkey>功能NET/tag/jieshao/ target=_blank class=infotextkey>介绍
NET/tag/wudi/ target=_blank class=infotextkey>无敌 吸怪 定怪 NET/tag/chongwu/ target=_blank class=infotextkey>宠物NET/tag/NET/tag/Q/ target=_blank class=infotextkey>Quanping/ target=_blank class=infotextkey>全屏吸物 无形箭 隐身 稳如泰山  NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击NET/tag/buting/ target=_blank class=infotextkey>不停 NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击 神之NET/tag/baohu/ target=_blank class=infotextkey>保护
NET/tag/zengjia/ target=_blank class=infotextkey>增加NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongneng/ target=_blank class=infotextkey>功能:NET/tag/feitian/ target=_blank class=infotextkey>飞天 定点移动 多少秒NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动移动 {多少秒NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动移动是按定点12NET/tag/3/ target=_blank class=infotextkey>3NET/tag/4/ target=_blank class=infotextkey>45循环NET/tag/jinxing/ target=_blank class=infotextkey>进行}
吸怪是不防封的,只NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以作为带吸,也就是小号吸,大号打。
不要再抱怨怎么一吸就封了,本来的挂还NET/tag/meiyou/ target=_blank class=infotextkey>没有吸呢?对吧,性价比已经是非常高了!
说明
定怪后关定怪 NET/tag/guaiwu/ target=_blank class=infotextkey>怪物可NET/tag/zidong/ target=_blank class=infotextkey>自动恢复 不要退NET/tag/youxi/ target=_blank class=infotextkey>游戏 打BOSS很好用
NET/tag/NET/tag/Q/ target=_blank class=infotextkey>Quanping/ target=_blank class=infotextkey>全屏NET/tag/NET/tag/go/ target=_blank class=infotextkey>gongji/ target=_blank class=infotextkey>攻击不是很NET/tag/wending/ target=_blank class=infotextkey>稳定
NET/tag/zhichi/ target=_blank class=infotextkey>支持和SG一起NET/tag/shiyong/ target=_blank class=infotextkey>使用
NET/tag/zhuyi/ target=_blank class=infotextkey>注意
NET/tag/keyi/ target=_blank class=infotextkey>可以做NET/tag/xitong/ target=_blank class=infotextkey>系统
NET/tag/zhichi/ target=_blank class=infotextkey>支持NET/tag/xitong/ target=_blank class=infotextkey>系统NET/tag/banben/ target=_blank class=infotextkey>NET/tag/ban/ target=_blank class=infotextkey>版本为 Win 2000以上NET/tag/banben/ target=_blank class=infotextkey>NET/tag/ban/ target=_blank class=infotextkey>版本.NET/tag/chengxu/ target=_blank class=infotextkey>程序暂只NET/tag/zhichi/ target=_blank class=infotextkey>支持 win2000, xp sp1, xp sp2, xp spNET/tag/3/ target=_blank class=infotextkey>3 NET/tag/xitong/ target=_blank class=infotextkey>系统.不NET/tag/zhichi/ target=_blank class=infotextkey>支持Win200NET/tag/3/ target=_blank class=infotextkey>3及ViNET/tag/ST/ target=_blank class=infotextkey>STa

人气软件